Komitet Organizacyjny 

Komitet Organizacyjny

Regina Paupa-Woźniak
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Tel: (+48) 887 535 598
email: regina.paupa-wozniak@pit.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Katarzyna Bartłomiejczak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

dr inż. Julia Gościańska-Łowińska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

dr hab. inż. Florian Adamczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

dr inż. Agata Bieńczak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej