Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

O Instytucie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny powstał w styczniu 2022 roku w wyniku połączenia 5 poznańskich instytutów badawczych – Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Każdy instytut wniósł do nowego projektu swoje wieloletnie tradycje, profesjonalną kadrę i know-how. Obecne Centra badawcze nowego instytutu prowadzą prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, logistyki oraz technologii informacyjnych, technologii rolniczej i spożywczej.

Priorytetowe kierunki prac Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej obejmują badania nad zmniejszeniem zużycia energii w eksploatacji maszyn, nad ograniczeniem wpływu maszyn i urządzeń na dewastację środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowia, nad techniką satelitarną dla potrzeb precyzyjnego rolnictwa, komputerowej analizy konstrukcji, a także nad rozwojem systemów komputerowego projektowania i diagnozowania maszyn.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jest członkiem Europejskiej Sieci Badawczej Maszyn Rolniczych ENTAM oraz Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Podstawowym produktem, oferowanym przez Instytut dla przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, są innowacyjne konstrukcje maszyn i specjalistyczne usługi badawcze oraz projektowe. Instytut prowadzi ciągłą współpracę z producentami maszyn w kraju i za granicą.


Adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

ul. Starołęcka 31,
60-963 Poznań
(wjazd od ul. Bystra 1)

www.pit.lukasiewicz.gov.pl/lista-uslug/technologia-rolnicza-i-spozywcza


Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 7.00–15.00