Polityka Prywatności​

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady korzystania ze strony www.rol-eko.com (dalej jako: „Serwis”), w tym zasady zapisywania danych i uzyskiwania dostępu do nich na urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu.

Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny („Administrator”), adres: ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://pit.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-ogolna/

Serwis gromadzi dane o użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników za pośrednictwem formularzy umieszczonych w Serwisie:

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • typ przeglądarki,
 • rozdzielczość ekranu,
 • otwierane podstrony serwisu,
 • czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres poprzedniej podstrony,
 • adres strony odsyłającej,
 • dostawca usług internetowych.

Zasady realizacji polityki prywatności

 1. Strona roleko.pimr.eu używa Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie.
 3. Szanowny Użytkowniku, monitorujemy Twoją aktywność tak, jak wszystkich osób odwiedzających naszą stronę, co obejmuje np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszej stronie. Jednak nie podejmujemy zautomatyzowanego działania, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób mogło istotnie na Ciebie wpływać. Na to potrzebowalibyśmy Twojej zgody.

Definicje

 1. Administrator – oznacza Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, adres: ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20-410, Regon: 000018603, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies własne – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.rol-eko.com
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1. Rodzaje wykorzystywanych cookies:
  • niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w Serwisie;
  • wydajnościowe pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Znajdziesz ją też na dole tej strony.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, z wykorzystaniem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
  • uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie i zapewnienia obsługi jego sesji w Serwisie, tj.:
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
  • realizacji procesów niezbędnych do zapewnienia pełnej funkcjonalności stron internetowych, tj.:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
   • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 2. Stosowane przez Administratora cookies własne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów ani treści mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika.
 3. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych za pośrednictwem narzędzi walidacyjnych Google reCAPTCHA [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA];
 4. Usługi świadczone przez ww. serwisy są poza kontrolą Administratora i w odniesieniu do nich obowiązują warunki ich świadczenia i polityki prywatności danego dostawcy usługi. Administrator dobierając partnerów Serwisu ma na względzie bezpieczeństwo Użytkowników Serwisu, jednak za bezpieczeństwo plików cookies, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie skrypty odpowiadają zewnętrzni partnerzy Serwisu.

Warunki przechowywania cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym umieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 2. Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy plikami cookies własnymi zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika szkodliwego oprogramowania jest także praktycznie niemożliwe.
 3. Administrator poprzez środki techniczne stara się zapewnić bezpieczeństwo danych umieszczanych w plikach cookies, nie ma jednak wpływu na działania Użytkownika, które mogą prowadzić do przechwycenia lub usunięcia danych, podszycia się pod sesję Użytkownika lub instalacji szkodliwego oprogramowania na Urządzeniu Użytkownika.

Sposoby wyłączenia plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookies lub u jednego ze wskazanych dostawców:

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
 2. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
 3. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
 4. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
 5. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
 6. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11