Harmonogram​

Program ramowy*

Dzień 1                     28.11.2023 roku
9.00 – 9.15 Rozpoczęcie, przywitanie gości
9.15 – 11.45 I. Sesja Plenarna: Transformacja rolnictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego – innowacje cyfrowe
Prowadzący: Florian Adamczyk
9.15 – 9.30Paweł Tylek: RoboFoR – robot do leśnych prac odnowieniowych
9.30 – 9.45Michał Błaszczak: Użycie sztucznej inteligencji w procesach monitorowania i oceny zagrożeń w uprawach polowych na podstawie projektu AI4EOSC i ScaleAgData
9.45 – 10.00Maciej Zacharczuk: Wykorzystanie potencjału cyfryzacji usług doradczych w osiągnięciu celów strategii F2F
10.00 – 10.15Marcin Płóciennik: Przestrzenie danych jako bezpieczny sposób współdzielenia danych aktorami w łańcuchu żywności – przykłady na podstawie projektu DATAMITE
10.15 – 10.30Łukasz Łowiński: Jak wykorzystać potencjał cyfrowej transformacji do rozwoju produktów i usług przy wsparciu agrifoodTEF
10.30 – 10.45Tomasz Wojciechowski: Precyzyjna zmienna aplikacja nawozów organicznych o konsystencji stałej
10.45 – 11.00Iman Esfandiyar: Potential of implementing operational metasystems in agriculture using the ICOS project as an example
11.00 – 11.15Marcin Wąs: Analiza systemu sterowania platformy jezdnej robota do zbioru truskawek
11.15 – 11.30Tomasz Jakubowski: Wpływ wybranych metod fizycznych na wzrost i rozwój roślin
11.30 – 11.45Dyskusja
11.45 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 12.45 I. Panel dyskusyjny: Cyfrowe rolnictwo
Moderator: Julia Gościańska-Łowińska
Prelegenci:
• Marcin Płóciennik, PCSS
• Łukasz Łowiński, Łukasiewicz-PIT
• Maciej Zacharczuk, WODR
12.45 – 14.15 II. Sesja Plenarna: Techniki i technologie spożywcze w dobie zmieniających się trendów żywieniowych
Prowadzący: Tomasz Jakubowski
12.45 – 13.00Stanisław Franczak: VegePro od koncepcji do projektu ekologicznego procesu przetwarzania nasion roślin bobowatych w pełnowartościowe białko
13.00 – 13.15Michalak Tomasz: Stanowisko do badań procesu pasteryzacji masy jajowej, żółtka oraz białka
13.15 – 13.30Maksymilian Galiński: Walidacja procesu wymiany ciepła w trójsekcyjnym PHE
13.30 – 13.45Tomasz Kiczek: Wpływ soku z cebuli na materiał noża używanego w procesie oczyszczania cebuli
13.45 – 14.00Krzysztof Gaszek: Zmiana sposobu zarządzania przebiegiem procesu chłodzenia próżniowego w kontekście utrzymania rygoru temperaturowego łańcucha chłodniczego w warzywach liściastych
14.00 – 14.15Dyskusja
14.15 – 15.15 Launch & networking
15.15 – 16.00 II. Panel dyskusyjny: Problematyka marnotrawienia żywności
Moderator: Julia Gościańska-Łowińska
Prelegenci:
• Justyna Kulawik-Dutkowska, EIT Food
• Agata Bieńczak, Łukasiewicz-PIT
• Mieczysław Augustyn, Bank Żywności
• Stanisław Franczak, VegePro
16.00 – 17.30 III. Sesja Plenarna: Bezpieczeństwo, ergonomia oraz ekologia w użytkowaniu maszyn rolniczych, ogrodniczych, leśnych i spożywczych
Prowadzący: Krzysztof Lejman
16.00 – 16.15Grzegorz Szewczyk: Obciążenia psychiczne w pracy operatorów maszyn leśnych
16.15 – 16.30Marek Brennensthul: Analiza przyczyn wypadków przy pracy rolniczej – studium przypadku
16.30 – 16.45Weronika Ptak: Wykorzystanie metody skanowania 3D w ocenie deformacji opon rolniczych
16.45 – 17.00Cezary Nobis: Działania prewencyjne KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników prowadzone w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna wieś”
17.00 – 17.15Katarzyna Bartłomiejczak: Badania bezpieczeństwa użytkowania jako dobra praktyka przy wprowadzaniu maszyn rolniczych na rynek
17.15 – 17.20Katarzyna Bartłomiejczak: Aplikacja do analizy zagrożeń i oceny ryzyka związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych
17.20 – 17.30Dyskusja
19.00 – 22.00Uroczysta kolacja
Dzień 2                     29.11.2023 roku
9.15 – 11.45 IV. Sesja Plenarna: Techniki i technologie w przetwórstwie spożywczym, rolnictwie i leśnictwie
Prowadzący: Grzegorz Szewczyk
9.00 – 9.15Julia Gościańska-Łowińska: Znaczenie odpadów rolno-spożywczych w biogospodarce
9.15 – 9.30Rafał Kamprowski: Wykorzystanie innowacyjnych technik uprawy i ochrony roślin w rolnictwie precyzyjnym w tym wykorzystanie dronów
9.30 – 9.45Tomasz Zając: Korekcja boczna położenia narzędzi w rolnictwie precyzyjnym
9.45 – 10.00Dawid Kapela: Badania laboratoryjne oraz polowe pneumatycznego siewnika punktowego do siewu kukurydzy, buraków cukrowych i bawełny
10.00 – 10.15Łukasz Mandat : Demonstracja możliwości urządzenia do identyfikacji oporów roboczych maszyn zawieszanych i półzawieszanych na TUZ ciągnika
10.15 – 10.30Sebastian Sobocki: Wykorzystanie analizy modalnej do oceny stanu technicznego stalowej belki nośnej
10.30 – 10.45Jan Szczepaniak: Analiza obciążeń w głównych węzłach konstrukcji nośnej siewnika pneumatycznego do punktowego siewu nasion
10.45 – 10.50Mirosław Zagórda: Analiza organizacji pracy ciągnika John Deere 6210R w wybranym gospodarstwie rolnym
10.50 – 10.55Andrzej Żabiński: Ergonomiczna ocena mikroklimatu w przechowalni ziemniaków
10.55 – 11.00Michał Szaroleta: Metodyka wyznaczania śladu węglowego z wykorzystaniem uniwersalnej ramy pomiarowej
11.00 – 11.15Dyskusja
11.15 – 11.25Przerwa kawowa
11.25 – 13.50 V. Sesja online: Rolnictwo ekologiczne w dobie zmieniającego się klimatu
Prowadzący: Paweł Tylek, Przemysław Niewiadomski
11.25 – 11.30Renata Kazimierczak: Porównanie zawartości związków bioaktywnych w ziarnie dawnych gatunków pszenicy pochodzących z produkcji ekologicznej
11.30 – 11.45Magdalena Wróbel-Jędrzejewska: Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo a ślad węglowy
11.45 – 12.00Karolina Maziarz: Ocena i analiza wpływu oddziaływań mechanicznych w procesie mycia na skuteczności usuwania heterogenicznych osadów utworzonych w wysokotemperaturowych warunkach obróbki żywności na powierzchni ze stali nierdzewnej
12.00 – 12.15Ewa Rembiałkowska: Ocena asortymentu produktów kozich i sojowych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej w wybranych sklepach w Warszawie
12.15 – 12.30Beata Feledyn-Szewczyk: Oddziaływanie biopreparatów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym na zdrowotność i plonowanie pszenicy
12.30 – 12.45Klaudia Nowak: Rola sztucznej inteligencji w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w przemyśle spożywczym
12.45 – 13.00Emilia Osmólska: Analiza preferencji konsumentów woj. lubelskiego w obszarze ekologicznej żywności
13.00 – 13.15Grzegorz Gorzała: Agrolotnicze stosowanie środków ochrony roślin w kontekście wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych
13.15 – 13.20Danuta Leszczyńska: Aspekty zwiększania różnorodności biologicznej poprzez zasiewy mieszane
13.20 – 13.25Katarzyna Czopek: Wpływ superabsorbentu na cechy biometryczne i wskaźniki fizjologiczne u bobiku
13.25 – 13.30Katarzyna Czopek: Wpływ superabsorbentu na wskaźniki fluorescencji chlorofilu, indeks SPAD oraz cechy morfologiczne soi
13.30 – 13.35Małgorzata Nakielska: Ocena skuteczności nowoopracowanych biopreparatów w hamowaniu rozwoju wybranych chorób grzybowych owoców i liści truskawki uprawianej w systemie ekologicznym
13.35 – 13.50Dyskusja
13.50 – 14.05Podsumowanie i zamknięcie konferencji

* Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian programu

Dzień 1      12.10.2023 roku
9.00 – 9.40Rejestracja uczestników i powitalna kawa
9.40 – 9.45Powitanie uczestników
Moderator: Imię Nazwisko
Prelegenci
▪ jeden
▪ dwa
▪ trzy
▪ cztery
9.45 – 11.45I sesja
11.45 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 14.00II sesja
14.00 – 15.00Przerwa obiadowa
15.00 – 17.00III sesja
Dzień 1 – 12.10.2023 roku
9.00 – 9.40Rejestracja uczestników i powitalna kawa
9.40 – 9.45Powitanie uczestników
Moderator: Imię Nazwisko
Prelegenci
▪ jeden
▪ dwa
▪ trzy
▪ cztery
9.45 – 11.45I sesja
11.45 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 14.00II sesja
14.00 – 15.00Przerwa obiadowa
15.00 – 17.00III sesja
Dzień 1 – 12.10.2023 roku
9.00 – 9.40Rejestracja uczestników i powitalna kawa
9.40 – 9.45Powitanie uczestników
Moderator: Imię Nazwisko
Prelegenci
▪ jeden
▪ dwa
▪ trzy
▪ cztery
9.45 – 11.45I sesja
11.45 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 14.00II sesja
14.00 – 15.00Przerwa obiadowa
15.00 – 17.00III sesja
Dzień 1 – 28.11.2023 roku
9.00 – 9.15Rozpoczęcie, przywitanie gości
9.15 – 11.45I. Sesja Plenarna: Transformacja rolnictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego – innowacje cyfrowe
Prowadzący: Florian Adamczyk
9.15 – 09.30Paweł Tylek: RoboFoR – robot do leśnych prac odnowieniowych
9.30 – 9.45Michał Błaszczak: Użycie sztucznej inteligencji w procesach monitorowania i oceny zagrożeń w uprawach polowych na podstawie projektu AI4EOSC i ScaleAgData
9.45 – 10.00Maciej Zacharczuk: Wykorzystanie potencjału cyfryzacji usług doradczych w osiągnięciu celów strategii F2F
10.00 – 10.15Marcin Płóciennik: Przestrzenie danych jako bezpieczny sposób współdzielenia danych aktorami w łańcuchu żywności – przykłady na podstawie projektu DATAMITE
10.15 – 10.30Łukasz Łowiński: Jak wykorzystać potencjał cyfrowej transformacji do rozwoju produktów i usług przy wsparciu agrifoodTEF
Dzień 1 – 12.10.2023 roku
9.00 – 9.40Rejestracja uczestników i powitalna kawa
9.40 – 9.45Powitanie uczestników
9.45 – 11.45I sesja
11.45 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 14.00II sesja
14.00 – 15.00Przerwa obiadowa
15.00 – 17.00III sesja

* Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian programu