Komitet Naukowy 

Komitet Naukowy

dr inż. Julia Gościańska-Łowińska
przewodnicząca Komitetu Naukowego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

dr hab. inż. Florian Adamczyk
sekretarz Komitetu
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. PK

dr hab. Renata Kazimierczak, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jolanta Kowalska
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. inż. Krzysztof Lejman, prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Jacek Przybył
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab.  Mariola Staniak
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. Piotr Szulc
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr inż. Agata Bieńczak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej